Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

inż. Waldemar Michalik


  • Jednostka macierzysta: MSKiDN
  • Stanowisko: Specjalista
  • Numer pokoju: 118
  • Numer telefonu: +48 343 250 337