Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

RekrutacjaStudium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na Fakultatywne Studia Pedagogiczne na Politechnice Czestochowskiej.

Zajęcia prowadzone są w dwóch trybach, dziennym (stacjonarnym) oraz zaocznym (niestacjonarnym).

Do podjęcia studiów niezbędna jest zgoda dziekana wydziału macierzystego kandydata.

Po ukończeniu studiów student uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane:

  • do pracy w szkole
  • do prowadzenia praktyk uczniowskich
  • w ośrodkach szkolenia kursowego lub zakładowego
  • w innych formach działań związanych z edukacją

Uzyskane kwalifikacje są ważne bezterminowo!

Czas trwania studiów stacjonarnych to 4 semestry.


Studia niestacjonarne odbywają się w trybie weekendowym.

Czas trwania studiów niestacjonarnych to 4 semestry.