Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Praktyka Zawodowa


Praktyka zawodowa odbywa się na ostatnim semestrze studiów. Studenci realizują praktykę w wybranej przez siebie szkole przez 4 tygodnie. Niezbędne dokumenty dotyczące praktyki zawodowej można znaleźć w zakładce Dokumenty.


Szczegóły:

  • Liczba godzin w semestrze: 120
  • Forma zajęć:
    • Prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkołach