Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Praktyka Terenowa


Praktyka terenowa odbywa się po drugim semestrze studiów, jako jedne z zajęć dydaktycznych. Celem tego typu zajęć jest wprowadzenie studenta w realia szkolne, w których na co dzień żyje nauczyciel wykonujący swój zawód. Podczas praktyk terenowych studenci pracują z młodzieżą w kilkuosobowych grupach. Realizowane wówczas zajęcia mają charakter integracyjny lub prewencyjny. Nad przebiegiem praktyk terenowych czuwa prowadzący zajęcia - opiekun praktyk oraz pedagog dyżurujący w szkole, w której odbywa się praktyka.

Przykładowe tematy realizowane podczas praktyki terenowej:

  • Zajęcia integracyjne
  • Profilaktyka wagarów
  • Promocja zdrowego stylu życia

Szczegóły:

  • Liczba godzin w semestrze: 30
  • Forma zajęć:
    • Praca z młodzieżą w szkołach