Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Pedagogika


Pedagogika jest nauką społeczną o profilu humanistycznym, obejmuje ona teorię i praktykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjną ludzi dorosłych w różnym wieku edukacyjnym. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych.

Najważniejsze terminy, których badaniem zajmuje się pedagogika:

 • Wychowanie, kształcenie
 • Edukacja
 • Nauczanie, nauczyciel
 • Uczenie się, uczeń
 • Środowisko, kultura

Szczegóły:

 • Przedmiot zakończony egzaminem
 • Liczba godzin w semestrze: 30
 • Forma zajęć:
  • Wykład
  • Ćwiczenia