Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Metodyka


Metodyka jest działem nauki, który zajmuje się poszukiwaniem efektywnych sposobów nauczania poprzez analizę celów, treści, metod oraz różnorodnych form organizacyjnych kształcenia. Metodyka udostępnia zestaw ustandaryzowanych podejść, które mogą zostać zastosowane w celu rozwiązania różnorodnych problemów w procesach takich jak kształcenie czy wychowanie.


Szczegóły:

  • Przedmiot zakończony egzaminem
  • Liczba godzin w semestrze: 30
  • Forma zajęć:
    • Wykład
    • Ćwiczenia