Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Komunikacja Interpersonalna z Emisją Głosu


Zasadniczym celem zajęć zatytułowanych Komunikacja interpersonalna z emisją głosu nie jest wyposażenie studentów w środki i sposoby umożliwiające im manipulowanie ludźmi czy efektywne przekonywanie do swoich racji, chodzi raczej o wzbudzenie w nich potrzeby stałej pracy nad słowem i procesem porozumiewania się, o wykształcenie przeświadczenia jak wiele złego i dobrego można zrobić za pośrednictwem komunikacji, a także ukazanie jak bardzo złożone jest to zjawisko, jak wiele dziedzin życia w sposób zasadniczy kształtuje.

W ramach zajęć z tego przedmiotu studenci mają możliwość poprawić i rozwinąć otwartość komunikacji własnej, doświadczyć siebie w roli słuchającego i mówiącego, nauczyć się jak poznać rozmówcę i jak wykorzystać to poznanie dla zwiększenia obustronnej satysfakcji z kontaktu interpersonalnego, a także wzmocnić zdolność rozumienia przekazywanych komunikatów i podnieść poziom umiejętności konstruktywnego mówienia. Ćwiczenia mają charakter warsztatowy, a wykłady prowadzone są metodą problemową. Studenci mogą, w dość znacznym zakresie, modyfikować program kształcenia wzbogacając go o treści ich zdaniem ciekawe i ważne.

Podczas realizacji zajęć z Komunikacji edukacyjnej z emisją głosu poruszane są następujące zagadnienia:

 • Umiejętność dostrzegania i rozpoznawania emocji innych ludzi
 • Umiejętność empatycznego rozumienia drugiego człowieka
 • Umiejętność zachowania tolerancji wobec odmienności innych
 • Umiejętność spostrzegania sytuacji i wydarzeń z punktu widzenia drugiego człowieka
 • Umiejętność szanowania drugiego człowieka i jego bezwarunkowej akceptacji
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów, pomagania i współpracy

Szczegóły:

 • Przedmiot zakończony egzaminem
 • Liczba godzin w semestrze: 30
 • Forma zajęć:
  • Wykład
  • Ćwiczenia