Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Ireneusz Zawłocki


  • Jednostka macierzysta: WIMiI
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Numer pokoju:
  • Numer telefonu: