Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Plan studiów


 • Semestr I
  • Podstawy psychologii kształcenia
   • Wykład - 30h
   • Ćwiczenia - 30h
   • Laboratorium - 15h
  • Pedagogika
   • Wykład - 30h
 • Semestr II
  • Pedagogika
   • Ćwiczenia - 30h
  • Komunikacja Interpersonalna z Emisją Głosu
   • Wykład - 15h
   • Ćwiczenia - 30h
   • Laboratorium - 15h
  • Zajęcia Terenowe w szkole moduł 2
   • Zajęcia w szkole - 30h
 • Semestr III
  • Metodyka
   • Wykład - 30h
   • Seminarium - 30h
   • Laboratorium - 15h
  • Zajęcia Terenowe w szkole moduł 3
   • Zajęcia w szkole - 30h
 • Semestr IV
  • Podstawy dydaktyki ogólnej
   • Wykład - 15h
   • Ćwiczenia - 15h
  • Prawo oświatowe
   • Wykład - 15h
  • Praktyka dydaktyczna w szkole
   • Zajęcia w szkole - 120h